Lyömätön Linja Espoossa ry (entinen Naisten Apu Espoossa ry) on perustettu vuonna 1979. Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on auttaa fyysisen ja henkisen väkivallan uhreja, jotka ovat joutuneet lähisuhde- tai perheväkivallan kohteeksi tai todistajaksi, sekä auttaa ja tukea väkivallan tekijöitä, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähi- tai perhesuhteessaan. 

Yhdistys kehittää ja toteuttaa palveluissaan erilaisia toimintatapoja väkivallan uhrien, tekijöiden ja lasten auttamiseen. Yhdistys on toteuttanut väkivallan uhreille ja lapsille tarkoitettua Turvakotipalvelua vuosina 1983 - 2012. Väkivallan tekijöille tarkoitettu Lyömätön Linja aloitettiin Espoossa vuonna 1993. Olemme erikoistuneet miestyöhön.

Maahan muuttaneille miehille tarkoitettu, väkivallan katkaisua ja ennaltaehkäisyä tarjoava Miehen Linja aloitettiin vuonna 2005. Miehen Linjan työssä erityistä on kulttuurisensitiivinen työote.

Lyömätön Linja Espoossa ry:n palveluita rahoittavat pääasiassa Espoon kaupunki ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Erilaisilla kehittämistehtävillä on yksittäisiä rahoituksia. Lisäksi yhdistyksen toimintoja tukevat yksittäiset henkilöt ja tahot, jotka ovat halunneet osoittaa tukeansa yhdistyksen työlle.

Lyömätön Linja Espoossa ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys ja kuuluu Naisjärjestöjen keskusliittoon sekä pääkaupunkiseudun puhelinauttajien verkostoon. Yhdistys toimii yhteistyössä ja verkostoissa muiden alan järjestöjen, kuten Amnestyn, Ihmisoikeusliiton, Monika-Naiset liitto ry:n ja Väestöliiton kanssa.

Yhdistyksen toiminnat