Väkivallan seuraukset voivat olla pitkäkestoisia väkivaltaa perheessään nähneelle, sitä kokeneelle että käyttäneelle .

Väkivallan uhrille

Fyysisten seurausten, esimerkiksi mustelmien, ruhjeiden, murtumien, pysyvien vammojen ja keskenmenojen lisäksi seuraukset ovat ennen kaikkea henkisiä.

Läheisensä pahoinpitelemäksi tai henkisen väkivallan kohteeksi joutunut henkilö voi menettää, ainakin hetkellisesti, luottamuksensa ihmisten hyvyyteen ja rakkauteen. Hänen itsetuntonsa, mielialansa ja elämänilonsa voivat laskea merkittävästi. Hän voi kokea syyllisyyttä ja häpeää siitä, miten häntä kohdellaan. Hän voi kokea voimakkaita, äkillisiä pelkotiloja jokapäiväisissä tilanteissa, kun jokin ääni tai haju muistuttaa pahoinpitelytilanteesta.

Väkivaltaa nähneelle lapselle

Siinä missä aikuiset voivat itse päättää suhteen jatkumisesta tai loppumisesta, ei lapsilla ole siihen mahdollisuutta. Lapset tarvitsevat kaikkien aikuisten erityissuojelua.

Lapset tietävät, että kotona kaikki ei ole kunnossa, vaikkei heille puhuttaisi väkivallasta tai he eivät suoraan sitä näkisi. He aistivat jännittyneen ilmapiirin. Piinallisesta tilanteesta kotona kielivät esimerkiksi keskittymis- ja käytöshäiriöt koulussa, väsyneisyys ja ilottomuus. Lapsi saattaa myös arastella tai pelätä aikuisia, jotka ovat samaa sukupuolta hänen väkivaltaa käyttävän läheisensä kanssa tai muuten muistuttavat tätä.

Lapsille on ominaista, että he syyttävät ikävistä tapahtumista itseään. Lapsen kanssa pitää aina puhua kotona tapahtuvasta väkivallasta ja kertoa, ettei lapsi ole syyllinen toisten käyttäytymiseen. Väkivallan kokemisen tai näkemisen ja siitä puhumattomuuden seurauksena lapsen minäkuvan kehitys voi häiriintyä ja lapsi saattaa alkaa ajatella, että hän on jollain tavoin paha tai huono.

Läheisille

Väkivalta ei ole yksityisasia. Se koskettaa kaikkia, jotka aistivat tai tietävät jonkin olevan vialla perheessä. Ystäville, työtovereille, vanhemmille ja muille elämässä mukana oleville henkilöille väkivaltaan puuttuminen tai siitä yleensäkään puhuminen voi olla vaikeaa. Läheiset kantavat myös syyllisyyttä ja huolta. Omaan oloon voi hakea  keskusteluapua. 

Työtoverit voivat huomata väkivallan uhrin olevan henkisesti poissaoleva ja alakuloinen. Hänellä voi olla ulkoisia ruhjeita. Työtoveri voi myös käyttää väkivaltaa perheessään. Läheskään kaikki perheessään väkivaltaa käyttävät henkilöt eivät ole väkivaltaisia muussa elämässään. Jos työtoverille on vaikea itse puhua huolestaan, voi asian ottaa puheeksi esimiehen kanssa. Esimiehen vastuulla on huomata työhön vaikuttavia asioita ja ohjata työntekijä työterveyshuoltoon.

Väkivaltaa käyttäneelle

Väkivallan käyttämisestä voi seurata rikosseuraamus ja läheisen suhteen loppuminen. Jos henkilö kokee toimineensa yleistä ja omaa moraaliaan vastaan, seuraa siitä hänelle henkistä tuskaa: häpeää, itsetunnon laskua ja toivottomuutta.

Väkivaltaa käyttänyt ihminen voi muuttaa omaa käytöstään, jos hänellä on siihen tahtoa.