Lähisuhde- ja perheväkivalta

on kaikkea sellaista toimintaa tai puhetta, joka aiheuttaa läheisessä pelkoa, vahingoittaa henkisesti tai fyysisesti ja lisää epätasa-arvoisuutta perhesuhteissa. Väkivalta voi olla henkistä, hengellistä, fyysistä, seksuaalista ja taloudellista. Väkivalta on ihmisoikeusloukkaus.

Väkivaltaa voivat käyttää aikuiset, vanhukset, lapset ja nuoret. Väkivaltaa käyttävä henkilö on aina yksin vastuussa omasta käyttäytymisestään. Muiden huono käytös tai provosointi ei anna itselle oikeutta käyttää väkivaltaa.

Mikä on normaalia?

Jokainen ihminen voi tuntea ja näyttää kaikenlaisia tunteita, myös suuttumusta ja vihaa. Kaikki tunteet ovat luonnollisia ja sallittuja, mutta väkivaltainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää. Meillä kaikilla on valinnan mahdollisuus siinä, miten toimimme vai toimimmeko mitenkään, kun suututtaa.

Normaalia on suuttua, olla eri mieltä ja väitellä asioista, korottaa hieman ääntäkin. Väkivallan erottaa normaalista riidasta tai suuttumuksesta se, että joku pelkää tai vahingoittuu tai jotain menee rikki.

Normaalia ei ole aiheuttaa pelkoa raivoamalla, uhkailemalla, särkemällä tavaroita tai satuttamalla. Normaalia ei ole tahallinen toisen persoonan, ulkonäön, tekemisten ja sanomisten kielteinen ja henkisesti satuttava, toistuva arvostelu.